เปียโนมือสอง

แกรนด์เปียโนมือสอง


เปียโนมือสอง

เปียโนมือสอง
เปียโนมือสอง
สนใจเนื้อที่โฆษณาตรงนี้ติดต่อ 081-910-3854 คุณศร

     เว็บไซท์ดีมีสินค้าใหม่และมือสองคุณภาพเยี่ยมมากมายมีบริการให้ลงโฆษณาขายสินค้าแถมลง File Video ให้ฟรี ท่านที่ต้องการซื้อสินค้ามือสองคุณภาพเยี่ยม ท่านที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วยังอยู่ในสภาพดีเอาไปขายที่ ไหนไม่ได้ราคา ท่านที่มีธุระกิจอยากโฆษณาขายสินค้า ที่นี่เปิดบริการให้ท่านแล้วครับ.
ติดต่อมาที่ 081-910-3854 คุณศร.แกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโนแกรนด์เปียโน

ท่านใดมียามาฮ่าเปียโน, อิเลคโทนไว้ที่บ้านไม่ใช้แล้วอยากจะขายรีบโทรหาเราๆจะช่วยขายให้สนใจติดต่อ 081-910-3854 คุณศร.
โครงสร้างของเปียโน      เปียโนราคาถูก      การเลือกซื้อเปียโนมือสอง      การเลือกซื้อเปียโนไฟฟ้า      วิธีการดูแลรักษาเปียโน      การเคลื่อนย้ายเปียโน

เปียโนมือสอง
เปียโนมือสอง
เปียโนมือสอง


<<<          >>>

แกรนด์เปียโนยามาฮ่ามือสอง
ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง ใมเปียโนมือสองใทเปียโนมือสองใอเปียโนมือสองใปเปียโนมือสองใผเปียโนมือสองใงเปียโนมือสองใวเปียโนมือสองใสเปียโนมือสองใดเปียโนมือสองใกเปียโนมือสองใหเปียโนมือสอง มีเปียโนมือสองรีเปียโนมือสองนีเปียโนมือสองยีเปียโนมือสองบีเปียโนมือสองลีเปียโนมือสองดีเปียโนมือสองทีเปียโนมือสองวีเปียโนมือสองหีเปียโนมือสองฟีเปียโนมือสอง ใชเปียโนมือสองใลเปียโนมือสองใบเปียโนมือสองใยเปียโนมือสองในเปียโนมือสองใรเปียโนมือสองใพเปียโนมือสองใจเปียโนมือสองใตเปียโนมือสองใคเปียโนมือสองใตเปียโนมือสอง ฟีเปียโนมือสองกีเปียโนมือสองผีเปียโนมือสองดีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองมีเปียโนมือสองปีเปียโนมือสองวีเปียโนมือสองงีเปียโนมือสองปีเปียโนมือสองงีเปียโนมือสอง สุเปียโนมือสองวุเปียโนมือสองงุเปียโนมือสองผุเปียโนมือสองปุเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองอุเปียโนมือสองทุเปียโนมือสองมุเปียโนมือสองใภเปียโนมือสองใถเปียโนมือสอง พีเปียโนมือสองนีเปียโนมือสองกีเปียโนมือสองตีเปียโนมือสองคีเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองขีเปียโนมือสองตีเปียโนมือสองจีเปียโนมือสองภีเปียโนมือสองภีเปียโนมือสอง ดุเปียโนมือสองกุเปียโนมือสองหุเปียโนมือสองฟุเปียโนมือสองพุเปียโนมือสองรุเปียโนมือสองนุเปียโนมือสองยุเปียโนมือสองบุเปียโนมือสองลุเปียโนมือสองมๅเปียโนมือสอง ถีเปียโนมือสองตีเปียโนมือสองลีเปียโนมือสองฟีเปียโนมือสองทีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองปีเปียโนมือสองฝีเปียโนมือสองดีเปียโนมือสองงีเปียโนมือสอง ฟๅเปียโนมือสองหๅเปียโนมือสองกๅเปียโนมือสองดๅเปียโนมือสองสๅเปียโนมือสองวๅเปียโนมือสองงๅเปียโนมือสองผๅเปียโนมือสองปๅเปียโนมือสองอๅเปียโนมือสองทๅเปียโนมือสอง ฝีเปียโนมือสองมีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองดิเปียโนมือสองปิเปียโนมือสองผิเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองขิเปียโนมือสองชิเปียโนมือสองปิเปียโนมือสอง พงเปียโนมือสองมงเปียโนมือสองทงเปียโนมือสององเปียโนมือสองปงเปียโนมือสองผงเปียโนมือสองวงเปียโนมือสองสงเปียโนมือสองดงเปียโนมือสองกงเปียโนมือสองหงเปียโนมือสอง ปืเปียโนมือสองคิเปียโนมือสองติเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองชิเปียโนมือสองชิเปียโนมือสองคิเปียโนมือสองภิเปียโนมือสองถิเปียโนมือสองฟิเปียโนมือสองฝิเปียโนมือสอง คงเปียโนมือสองจงเปียโนมือสองขงเปียโนมือสองชงเปียโนมือสองพงเปียโนมือสองรงเปียโนมือสองนงเปียโนมือสองยงเปียโนมือสองบงเปียโนมือสองลงเปียโนมือสองฟงเปียโนมือสอง หิเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองริเปียโนมือสองนิเปียโนมือสองถิเปียโนมืมือสองาคเปียโนมือสอง เวลเปียโนมือสองวมเปียโนมือสองนธันเปียโนมือสองแลเปียโนมือสองามเปียโนมือสองพันเปียโนมือสองวัดะเปียโนมือสองthipเปียโนมือสองorn เปียโนมือสองarpเปียโนมือสองถิโดเปียโนมือสอง องเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองทาเปียโนมือสองกทุนโเปียโนมือสองหนิเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองรมเเปียโนมือสองมสัมเปียโนมือสองเด็กแเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง พันธ์เปียโนมือสองสัมเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองสมาเปียโนมือสองและเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองเด็กเปียโนมือสองรมเปียโนมือสองกรเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสอง มนต์เปียโนมือสองยอดเปียโนมือสองพจน์เปียโนมือสองวรเปียโนมือสองนายเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองเตอเปียโนมือสองพิวร์เปียโนมือสองคอมเปียโนมือสองจอเปียโนมือสองจากเปียโนมือสอง สีเปียโนมือสองรังเปียโนมือสองซับเปียโนมือสองดูดเปียโนมือสองช่วยเปียโนมือสองเพชรเปียโนมือสองบองเปียโนมือสองกระเปียโนมือสองต้นเปียโนมือสองเร็งเปียโนมือสองมะเปียโนมือสอง ต้านเปียโนมือสองก่ำเปียโนมือสองมากเปียโนมือสองข้าวเปียโนมือสองยนเปียโนมือสองกาเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองพฤศเปียโนมือสอง30เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองวันเปียโนมือสอง แยกเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองaumเปียโนมือสองใหม่เปียโนมือสอง โดยเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองว่างเปียโนมือสองสว่างเปียโนมือสองแก้วเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองปทีปเปียโนมือสองกุลเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองธันเปียโนมือสอง คมเปียโนมือสองntsเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองม็อบเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองแกนเปียโนมือสองเป็นเปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองกาศเปียโนมือสองประเปียโนมือสอง สระเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองอิสระเปียโนมือสองธะเปียโนมือสองทธะเปียโนมือสองพุทธะเปียโนมือสองปู่เปียโนมือสองวเปียโนมือสองหลวงเปียโนมือสองmaiเปียโนมือสองsaเปียโนมือสอง Athi เปียโนมือสองสื่อเปียโนมือสองตามเปียโนมือสองนาเปียโนมือสองสนาเปียโนมือสองศาเปียโนมือสองทางเปียโนมือสอสารเปียโนมือสองข่าวเปียโนมือสองรวมเปียโนมือสองบาปเปียโนมือสอง มากเปียโนมือสองมันเปียโนมือสองเอง เปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองโกงเปียโนมือสองอย่าเปียโนมือสองVdoเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองเผาเปียโนมือสองมาเปียโนมือสอง ธาเปียโนมือสองศรัทเปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองตายเปียโนมือสองคนเปียโนมือสองศพเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองห้ามเปียโนมือสองnyเปียโนมือสอง jinเปียโนมือสอง yut เปียโนมือสองtaเปียโนมือสองpitเปียโนมือสองครับเปียโนมือสองบุญเปียโนมือสองทิศเปียโนมือสองอุเปียโนมือสองการเปียโนมือสองโอ๋เปียโอสองคิเปียโนมือสองติเปียโนมือสองภิเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองฝิเปียโนมือสองฟิเปียโนมือสอง มฝเปียโนมือสองทฝเปียโนมือสองทฝเปียโนมือสองอฝเปียโนมือสองแฝเปียโนมือสองปฝเปียโนมือสองผฝเปียโนมือสองสสเปียโนมือสองววเปียโนมือสองงงเปียโนมือสองกึเปียโนมือสอง ผืเปียโนมือสองปืเปียโนมือสองอืเปียโนมือสองฟืเปียโนมือสองหืเปียโนมือสองกืเปียโนมือสองพืเปียโนมือสองรืเปียโนมือสองนืเปียโนมือสองยืเปียโนมือสองลืเปียโนมือสอง ปไเปียโนมือสองพำเปียโนมือสองจืชึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองพีเปียโนมือสองชงเปียโนมือสองวงเปียโนมือสองฝขเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหีเปียโนมือสอง คืเปียโนมือสองตืเปียโนมือสองจืเปียโนมือสองขืเปียโนมือสองบืเปียโนมือสองชืเปียโนมือสองอืเปียโนมือสองฝืเปียโนมือสองงืเปียโนมือสองภิเปียโนมือสองถิเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง
เปียโนมือสอง
เปียโนมือสอง


ศูนย์จำหน่ายเปียโนต่างๆในกรุงเทพที่ผมเข้าไปคัดเลือกเปียโนมือสองครับเปียโนมือสองยี้ห้อ YAHAMA GRAND PIANO DISKLAVIER รุ่น A1 ครับ
ฟังเพลงจากเปียโนมือสองที่นี่ครับ


เปียโนมือสอง


GRAND เปียโนมือสองหลังนี้ทั้งสายเปียโน (Strings), Bridges (ที่รองรับสายเปียโนที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน), หัวค้อนเคาะสายเปียโน(Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียงPiano(Damper felt),หมุดตั้งเสียงเปียโน(Tuning pin)ทุกชิ้นสภาพใหม่ไม่มีรอยแตกหรือสนิมยังใหม่เอี่ยมทุกชิ้นราคาพิเศษจริงๆ.

เปียโนมือสอง


หลังนี้เป็นแกรนด์เปียโนมือสองรุ่น A1มี 3 Pedal ผลิตอยู่ในช่วงปี 1993-1994 ถ้าเลือกเป็นก็จะได้เปียโนมือสองที่กำลังน่าใช้น่าเล่นเลยที่เดียวเพราะซาวด์บอร์ดเข้าที่แล้ว.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสอง หลังต่อไปเป็นYAMAHA GRAND PIANO C3Lเปียโนมือสองหลังนี้ใช้งานมาน้อยมากเจ้าของเดิมซื้อมาราคาแพงมากสุดท้ายไปค่อยได้เล่นเอาไปตั้งโชว์เฉยๆเลยเอามาขายไม่แพง.

เปียโนมือสอง


Grand เปียโนมือสองหลังนี้เป็นเปียโนมือสอง KAWAI GRAND PIANO เสียงนุ่มนวลต่างกับเปียโนมือสอง YAHAMA GRAND PIANO มีโชว์รูมอยู่ที่นึงมีให้เลือกหลายรุ่นครับ.


เปียโนมือสอง


ชุด Sound Board เปียโนมือสองหลังนี้เป็น YAHAMA GRAND PIANO C3L เปียโนมือสองตระกูล C3 มีสายการผลิตตั้งแต่ 1967 ครับถ้าจะเลือกมือสองควรให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกให้จะดีที่สุดครับ.

เปียโนมือสอง


ชุด Sound Board เปียโนมือสองหลังนี้เป็นเปียโน K.Kawai Grand Piano เรื่องเปียโนมือสอง Kawai Grand Piano ผมรู้จักอยู่ที่นึงเค้าเลือกนำเข้าของที่มีคุณภาพดีมาก อยากรู้ว่าที่ไหนโทรมานัดกับผมได้เลยครับ Kawai Piano มือสองที่นี่ดีที่สุดครับ.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็นเปียโน YAMAHA UPRIGHT PIANO แบบ Disklavier ราคาไม่แพงครับ ตอนนี้ที่ศูนย์ที่ผมรู้จักนำเข้าเปียโนมือสองYAMAHA UPRIGHT PIANO แบบ Disklavier รุ่นใหม่ๆเยอะเลยสนใจโทรมาได้เลยครับ.

เปียโนมือสอง


หลังนี้แบบเปียโนมือสอง แบบคอร์สบอดี้(เสียงออกทางด้านหน้า)เปียโนมือสองสไตย์นี้ต้องเลือกให้เป็นเพราะส่วนใหญ่เสียงมันจะน่วมๆมากกว่านุ่มๆครับ.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็น YAMAHA UPRIGHT PIANO รุ่น UX50BL เปียโนมือสองหลังนี้มีสายการผลิตอยู่ในช่วงปี 1980-1990ฟังเพลงจากเปียโนที่นี่ครับ

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสอง รุ่นนี้เปลี่ยนเป็นแบบหน้า Grand เวลาเล่นจะเห็นนิ้วตัวเองครับ เปียโนมือสองหลังนี้ที Pedal ตัวกลางเป็น Sostenuto ครับ.


/\..UP../\
เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็น YAHAMA GRAND PIANO C3 Spac : 6'1 เป็นเปียโนมือสองสภาพดีคุณภาพ Made In Japan เจ้าของเดิมซื้อเปียโนเอาไปตั้งโชว์มากกว่าเล่นเลยเอามาขายไม่แพงครับ.

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองราคาประหยัดกว่าเดิมแต่ตัวเปียโนมือสองคุณภาพเติมร้อยครับ.


เปียโนมือสอง


เห็นกันจะๆนะครับเปียโนมือสองคุณภาพมือหนึ่งจากศูนย์ที่กล้านำเข้าแต่เปียโนมือสองที่มีคุณภาพดีแต่อุ๊บบบบ!!!....ขอปิด Serial Number เปียโน เพราะมันไม่สำคัญครับเปียโนมือสองที่ดีต้องฟังที่เสียงเป็นอันดับหนึ่งครับ อยากฟังเสียงโทรมาเลยครับ.

เปียโนมือสอง


ราคาเปียโนมือสองลดพิเศษจริงๆเปียโนมือสองที่ศูนย์นี้คัดเลือกมาอย่างละเอียดก่อนนำมาขายครับ.


เปียโนมือสอง


สภาพโดยรวมของเปียโนมือสองหลังนี้ทั้งสายเปียโน (Strings), Bridges (ที่รองรับสายเปียโนที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน), หัวค้อนเคาะสายPiano(Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียงPiano(Damper felt),หมุดตั้งเสียงเปียโน (Tuning pin)ทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยแตกหรือสนิมทุกอย่างสภาพเกือบ 100 %ครับ.

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสอง MADE IN JAPAN แท้รับประกันทั้งคุณภาพเสียงเปียโนและความทนทานของตัวเปียโนมือสองครับ.


เปียโนมือสอง


ชุด Middle Section ของเปียโนมือสองหลังนี้ทั้งสายเปียโน (strings), Bridges (ที่รองรับสายเปียโนที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน), หัวค้อนเคาะสายเปียโน(Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียงเปียโน(Damper felt),หมุดตั้งเสียงเปียโน(Tuning pin)ทุกชิ้นสภาพ 90% ยังใหม่เอี่ยม.

เปียโนมือสอง


ชุด Bass Section ของเปียโนมือสองหลังนี้ทั้งสายเปียโน (strings), Bridges (ที่รองรับสายเปียโนที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน), หัวค้อนเคาะสายเปียโน (Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียงเปียโน (Damper felt),หมุดตั้งเสียงเปียโน (Tuning pin)ทุกชิ้นสภาพ 90% ยังใหม่ไม่มีรอยแต่หรือสนิม.


เปียโนมือสอง


ชุด Treble Section ของเปียโนมือสองหลังนี้ทั้งสาย (Wire), Bridges (ที่รองรับสายเปียโน ที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน ), หัวค้อนเคาะสาย(Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียง(Damper felt),หมุดตั้งเสียง(Tuning pin)ทุกชิ้นสภาพ 90% ใหม่พร้อมใช้งาน.

เปียโนมือสอง


Frame (ตัวบอดี๊เปียโน ) Bridges (ที่รองรับสายเปียโน ที่ผาดผ่าน) Plate (โครงเหล็กที่ยึดสายเปียโน )ยังอยู่ในสภาพ 90 %


เปียโนมือสอง


ซื้อเปียโนเอาไปตั้งไว้เฉยๆก็ยังงี้แหละมือสองก็เลยสภาพดีอย่างงี้แหละสนใจเดี๋ยวผม Test เสียงให้ฟังอีกทีครับ.

เปียโนมือสอง


สนใจเปียโนมือสองหลังนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ.


/\..UP../\
เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็นรุ่น YAHAMA GRAND PIANO C7 เปียโนมือสองรุ่นนี้มีสายการผลิตอยู่ในช่วงปี 1967-1975 ครับ.

เปียโนมือสอง


อย่างที่ผมเคยแนะนำการเลือกเปียโนมือสองต้องฟังเสียงเป็นอันดับแรกยิ่งค่อนข้างมีอายุพอสมควรยิ่งต้องพิถีพิถันหน่อยครับ.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้ผมถ่ายจากอีกโชวรูมนึงครับ.

เปียโนมือสอง


แกรนด์เปียโนมือสองที่ดีๆควรต้องมาลองมาเล่นเพราะถ้าไม่ชอบเสียงมันถึงราคาถูกก็หมดความหมายครับ.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็น YAHAMA GRAND PIANO G3 ตัวเปียโนหลังนี้คุณภาพพอฟังได้ Made In Japan ยาว 6 ฟุต 1 นิ้วมี 2 Pedal สภาพ 65% ครับฟังเสียงเปียโนมือสองหลังนี้คลิกที่นี่

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองตระกูล YAHAMA GRAND PIANO G2,G3,G5 มีสายการผลิตอยู่ในช่วงปี 1954-1994 ถ้าสนใจผมมีให้ดูอีกทีนึงหลังนี้ครับเสียงดีกว่าเยอะเลยราคาไม่แรงครับ.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสอง YAHAMA GRAND PIANO G3 เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีการด๊ำราคาแข่งกันอย่างมาก บางที่ขายแค่สองแสนก่าๆซึ่งไม่ต้องพูดถึงคุณภาพเพราะมันคือขยะดีๆนี่เองนะครับเสียงดีกว่าขิมหน่อยเดียว.

เปียโนมือสอง


แกรนด์เปียโนมือสองของยามาฮ่า G3 ที่ค่อนข้างดีหน่อยต้องราคาตั้งแต่สามแสนขึ้นไปนะครับถึงจะพอใช้ได้.เปียโนมือสอง


แกรนด์เปียโนมือสองของยามาฮ่าที่เสียงดีๆมีตัวอย่างให้ฟังครับเช่นหลังนี้ครับลองฟังดู

เปียโนมือสอง


แต่ถ้าคุณชอบแกรนด์เปียโนมือสองของยามาฮ่ามือสองแบบราคาถูกๆอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับ ส่วนผมชอบคุณภาพเสียงและสัมผัสเป็นอันดับแรกนะครับ.

เปียโนมือสอง


พวกแกรนด์เปียโนมือสองยามาฮ่าที่แข่งกันด๊ำราคาจนต่ำกว่าสองแสนเนี่ย บางหลังซื้อไปอาจเล่นได้ไม่นานต้องเอาไปทำที่ปลูกผักสวนครัวครับระวังไว้นะครับ ถึงแม้จะมีประกันเป็น 10 ปีจูนฟรีชั่วชีวิตก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเพราะเมื่อช่างหันหลังกลับไปกดแค่ทีสองทีเสียงก็เพี๊ยนแล้วครับ.

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็น YAHAMA GRAND PIANO รุ่น S4 เป็นเปียโนมือสองสภาพดี 95 % ยาว 6 ฟุต 1 นิ้วมี 3 Pedal สนใจราคาโทรมาเลย ฟังเสียงเปียโนหลังนี้คลิกที่นี่


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้มีสายการผลิตอยู่ในช่วงปี 1994 ถ้าเลือกเป็นได้ของดีครับ.

เปียโนมือสอง


Serial Number ไปดูทำไมไร้สาระต้องดูคุณภาพที่เสียงเปียโนมือสอง และสัมผัสของเปียโน ว่ามันถูกใจเราหรือเปล่าเป็นหลักครับ.


เปียโนมือสอง


การเลือกเปียโนมือสองมันต้องไปลองเล่นว่าเสียงและสัมผัสมันถูกใจคนเล่นหรือเปล่าไม่ใช้ดูที่ราคานะครับ เหมือนซื้อรถมือสองอ่ะครับถ้าคุณไปขับแล้วมันไม่ได้ดั่งใจจะซื้อไปทำไม.

เปียโนมือสอง


ซื้อเปียโนมือสองเอาราคาเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วได้ของไม่ถูกใจ ซื้อไปเอาไปปลูกสะระแหน่ดีกว่า.


/\..UP../\
เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้เป็น YAMAHA GRAND PIANO C3 มือสองสภาพดีอีกหลังนึงครับ.

เปียโนมือสอง


หลังนี้ถ้าป้ายแดงก็เหยียบล้านอ่ะครับแต่ที่โชว์รูมนี้เปียโนมือสองสินค้าคุณภาพราคาประหยัดมั่กๆเท่าไรนั้นมาดูเอาเองนะครับ.


เปียโนมือสอง


เห็นกันจะๆนะครับว่าเปียโนมือสองสภาพเดิมๆแต่อุ๊บบบบ!!!....ขอปิด Serial Number ไว้ก่อน.

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้ทั้งชุด bass Section กับ Middle Section ทั้งสาย (Strings), Bridges (ที่รองรับสายเปียโนที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน), หัวค้อนเคาะสาย(Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียง(Damper felt),หมุดตั้งเสียง(Tuning pin)ทุกชิ้นยังอยู่ในสภาพดี.


เปียโนมือสอง


สภาพเปียโนมือสองหลังนี้เกือบ 100 % สายทุกเส้นไม่มีสนิมเลยนะครับ.

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสอง YAMAHA MADE IN JAPAN แท้รับประกันความทนทาน.


เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองหลังนี้ทั้งชุด Middle Section ทั้งสาย (Strings), Bridges (ที่รองรับสายเปียโนที่พาดผ่าน), Plate (Frame เหล็กที่ยึดสายเปียโน), หัวค้อนเคาะสาย(Hammer head), สักหลาดซับหยุดเสียง(Damper felt),หมุดตั้งเสียง(Tuning pin)ทุกชิ้นสภาพ 90% ยังใหม่เอี่ยม.

เปียโนมือสอง


สภาพบอดี๊เปียโนมือสอง , สาย, Sound Board และกลไกอื่นๆสภาพเดิมๆแทบไม่มีรอยสึกกร่อนสภาพถือว่า O.K สนใจต้องลองมาเล่นดูครับ.


เปียโนมือสอง


ดูกันใกล้ๆเลยนะครับเปียโนมือสองสภาพแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับ สนใจโทรเข้าเลยนะครับ.

เปียโนมือสอง


เปียโนมือสองคุณภาพเหมือนใหม่ราคาประหยัดแบบนี้จะไปเสียเงินเกือบล้านซื้อของป้ายแดงทำไม?


เปียโนมือสอง


สภาพนี้ใช้งานได้อีกยาวครับ มีประกันพร้อมอะใหล่ครับ.

เปียโนมือสอง


สนใจแกรนด์เปียโนมือสองคุณภาพดีราคาไม่แรงอย่างที่คิดโทรมาได้เลยครับ.


/\..UP../\

ฟีเปียโนมือสองกีเปียโนมือสองผีเปียโนมือสองดีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองมีเปียโนมือสองปีเปียโนมือสองวีเปียโนมือสองงีเปียโนมือสองปีเปียโนมือสองงีเปียโนมือสอง มีเปียโนมือสองรีเปียโนมือสองนีเปียโนมือสองยีเปียโนมือสองบีเปียโนมือสองลีเปียโนมือสองดีเปียโนมือสองทีเปียโนมือสองวีเปียโนมือสองหีเปียโนมือสองฟีเปียโนมือสอง พีเปียโนมือสองนีเปียโนมือสองกีเปียโนมือสองตีเปียโนมือสองคีเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองขีเปียโนมือสองตีเปียโนมือสองจีเปียโนมือสองภีเปียโนมือสองภีเปียโนมือสอง ถีเปียโนมือสองตีเปียโนมือสองลีเปียโนมือสองฟีเปียโนมือสองทีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองปีเปียโนมือสองฝีเปียโนมือสองดีเปียโนมือสองงีเปียโนมือสอง ฝีเปียโนมือสองมีเปียโนมือสองอีเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองดิเปียโนมือสองปิเปียโนมือสองผิเปียโนมือสอง มือสองาคเปียโนมือสอง เวลเปียโนมือสองวมเปียโนมือสองนธันเปียโนมือสองแลเปียโนมือสองามเปียโนมือสองพันเปียโนมือสองวัดะเปียโนมือสองthipเปียโนมือสองorn เปียโนมือสองarpเปียโนมือสองถิโดเปียโนมือสอง องเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองทาเปียโนมือสองกทุนโเปียโนมือสองหนิเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองรมเเปียโนมือสองมสัมเปียโนมือสองเด็กแเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง พันธ์เปียโนมือสองสัมเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองสมาเปียโนมือสองและเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองเด็กเปียโนมือสองรมเปียโนมือสองกรเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสอง มนต์เปียโนมือสองยอดเปียโนมือสองพจน์เปียโนมือสองวรเปียโนมือสองนายเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองเตอเปียโนมือสองพิวร์เปียโนมือสองคอมเปียโนมือสองจอเปียโนมือสองจากเปียโนมือสอง สีเปียโนมือสองรังเปียโนมือสองซับเปียโนมือสองดูดเปียโนมือสองช่วยเปียโนมือสองเพชรเปียโนมือสองบองเปียโนมือสองกระเปียโนมือสองต้นเปียโนมือสองเร็งเปียโนมือสองมะเปียโนมือสอง ต้านเปียโนมือสองก่ำเปียโนมือสองมากเปียโนมือสองข้าวเปียโนมือสองยนเปียโนมือสองกาเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองพฤศเปียโนมือสอง30เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองวันเปียโนมือสอง แยกเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองaumเปียโนมือสองใหม่เปียโนมือสอง โดยเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองว่างเปียโนมือสองสว่างเปียโนมือสองแก้วเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองปทีปเปียโนมือสองกุลเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองธันเปียโนมือสอง คมเปียโนมือสองntsเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองม็อบเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองแกนเปียโนมือสองเป็นเปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองกาศเปียโนมือสองประเปียโนมือสอง สระเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองอิสระเปียโนมือสองธะเปียโนมือสองทธะเปียโนมือสองพุทธะเปียโนมือสองปู่เปียโนมือสองวเปียโนมือสองหลวงเปียโนมือสองmaiเปียโนมือสองsaเปียโนมือสอง Athi เปียโนมือสองสื่อเปียโนมือสองตามเปียโนมือสองนาเปียโนมือสองสนาเปียโนมือสองศาเปียโนมือสองทางเปียโนมือสอสารเปียโนมือสองข่าวเปียโนมือสองรวมเปียโนมือสองบาปเปียโนมือสอง มากเปียโนมือสองมันเปียโนมือสองเอง เปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองโกงเปียโนมือสองอย่าเปียโนมือสองVdoเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองเผาเปียโนมือสองมาเปียโนมือสอง ธาเปียโนมือสองศรัทเปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองตายเปียโนมือสองคนเปียโนมือสองศพเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองห้ามเปียโนมือสองnyเปียโนมือสอง jinเปียโนมือสอง yut เปียโนมือสองtaเปียโนมือสองpitเปียโนมือสองครับเปียโนมือสองบุญเปียโนมือสองทิศเปียโนมือสองอุเปียโนมือสองการเปียโนมือสองโอ๋เปียโพิเปียโนมือสองขิเปียโนมือสองชิเปียโนมือสองปิเปียโนมือสอง ปืเปียโนมือสองคิเปียโนมือสองติเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองชิเปียโนมือสองชิเปียโนมือสองคิเปียโนมือสองภิเปียโนมือสองถิเปียโนมือสองฟิเปียโนมือสองฝิเปียโนมือสอง หิเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองริเปียโนมือสองนิเปียโนมือสองถิเปียโนมือสองคิเปียโนมือสองติเปียโนมือสองภิเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองฝิเปียโนมือสองฟิเปียโนมือสอง ผืเปียโนมือสองปืเปียโนมือสองอืเปียโนมือสองฟืเปียโนมือสองหืเปียโนมือสองกืเปียโนมือสองพืเปียโนมือสองรืเปียโนมือสองนืเปียโนมือสองยืเปียโนมือสองลืเปียโนมือสอง คืเปียโนมือสองตืเปียโนมือสองจืเปียโนมือสองขืเปียโนมือสองบืเปียโนมือสองชืเปียโนมือสองอืเปียโนมือสองฝืเปียโนมือสองงืเปียโนมือสองภิเปียโนมือสองถิเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง
ประวัติความเป็นมาของเปียโน

เปียโนเป็นเครื่องดนตรีประเภท Keyboard มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าเครื่องดนตรีอื่นใดเพราะเปียโนให้เสียงที่เป็นมาตรฐานจำนวน 88 เสียงซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีช่วงกว้างของเสียง (Range)มากกว่าเครื่องดนตรีอื่นๆอีกด้วยกล่าวคือสามารถผลิตเสียงที่มีระดับสูงมากและต่ำมากซึ่งเครื่องดนตรีชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือสามารถใช้บรรเลงทั้งทำนอง (Melody)และเสียงประสาน (Harmony)ได้ในเวลาเดียวกันโดยมิต้องอาศัยเครื่องดนตรีอื่นๆเล่นประกอบ(Accompaniment)ตรงกันข้ามกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยเปียโนเล่นประกอบเช่น Violin, Flute, Oboe, Bassoon, Trumpet ฯลฯ หรือแม้แต่เสียงร้องของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่พิเศษมากแล้วก็ยังต้องอาศัยเปียโนเล่น ประกอบเพื่อทำให้เสียงร้องนั้นเด่นชัดและเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น เปียโนมีระบบกลไกทำงานภายในแบบเครื่องจักรทุกอย่างเป็นฝีมือจากมนุษย์เป็นผู้ผลิตขึ้นทั้งสิ้นระบบและกลไกดังกล่าวนี้จะเปิดเผยออกโดยทางความรู้เชิงช่างเพื่อตอบข้อสงสัยหรือตอบคำถามต่างๆ เราจะ ศึกษาระบบกลไกการทำงานระบบ เสียงการ ซ่อมแซม การปรับปรุงแก้ไขและอื่นในตัวเปียโนก่อนที่จะดำเนินการทางเชิงช่างดังกล่าวควรจะศึกษาประวัติความเป็นมาของเปียโนเพื่อความเข้าใจระบบการทำงานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งดังต่อไปนี้
เปียโนเครื่องแรกที่มีกลไกการทำงานค่อนข้างจะสมบูรณ์สามารถผลิตเสียงเบาหรือดังได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1726 โดยชาวอิตาเลียนชื่อ Bartolomeo Cristofori (1655-1731) ชื่อ Piano เป็นคำย่อที่ Cristofori ได้ตั้งขึ้นว่า Piano et Forte ซึ่งหมายถึง เบา และ ดัง เพราะเปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความกว้างของ สียง Range) ถึง 88 เสียง สามารถทำเสียงเบาและดังได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเครื่องดนตรี Keyboard อื่นๆ ทำไม่ได้การที่เปียโนทำเสียงเบาและดังได้เช่นนั้นทำให้สามารถใช้บรรเลงเพลงซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ทำให้คนฟังได้อารมณ์สุนทรีย์ประวัติความเป็นมาของเปียโนแบ่งได้เป็น 3 ยุค ซึ่งแต่ละยุคอาจจะมีการคาบเกี่ยวกันบ้างในเรื่องของระยะเวลาดังนี้
  • ยุคแรกอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1720- 1850 เรียกว่า Antique
  • ยุคที่สองอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1850- 1900 เรียกว่า Victorian
  • ยุคที่สามตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่า Modern


1. ยุค Antique Piano (1720-1850) เปียโนที่ผลิตขึ้นมาในระยะแรกๆ เพื่อทดลองใช้นั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเรื่องของกลไกต่างๆรวมทั้งรูปแบบโครงสร้าง โดยใช้วัสดุหลายชนิดวัสดุบางอย่างมีอายุการใช้งานสั้นมากส่วนทรงหรือรูปแบบบางอย่างไม่เป็นที่นิยมจึงเลิกผลิตในเวลาต่อมายุคนี้เป็นยุคแห่งการทดลองเพื่อจะค้นหาวิธีการผลิตหรือสร้างเปียโนให้ดีมีคุณภาพและเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานต่อไป
2. ยุค Victorian Piano (ประมาณปี 1850) เปียโนที่ผลิตขึ้นส่วนมากมีคุณภาพค่อนข้างดีมีมาตรฐานมากขึ้นมีการทดลองใช้วัสดุที่คงทนถาวรจนแน่ใจว่าเหมาะสมกับชิ้นส่วนต่างๆมากขึ้ ในยุคนี้เปียโนผลิตออกมา 3 ชนิดคือ
2.1 Upright Piano คือ เปียโนที่มีรูป ทรงลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง สาย และ Soundboard จะอยู่ในแนวตั้งกับพื้น
2.2 Square Grand Piano คือ เปียโนที่มีรูปทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสายและ Keyboard จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน แต่ Keyboard จะอยู่ต่ำกว่าสายอย่างไรก็ตามทั้งสายและ Keyboard จะวางอยู่ในตำแหน่งที่ขนานกับพื้นปัจจุบันเปียโนชนิดนี้ไม่ผลิตออก จำหน่ายแล้ว
2.3 Grand Piano คือ เปียโนที่มีรูปทรงลักษณะสวยงามมีส่วนที่โค้งเว้าและส่วนตรงประกอบกับลวดลายแกะสลักในส่วนที่วางโน้ต ขาทั้งสาม และส่วนที่เป็น Pedals สำหรับสาย จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ผลิตเสียง กลาง (Middle Section) และส่วนที่ผลิตเสียง สูง (Treble Section) จะวางเป็นมุมตั้งแต่ 90- 80-70 และ 60 องศาตามลำดับ (ทวนเข็ม นาฬิกา) จากโน้ตสูงสุดลงไปหาโน้ตกลางๆ ของเปียโน ส่วนสายที่ผลิตเสียงต่ำ (Bass Section) จะวางเป็นมุม 80-70-60 องศาตาม ลำดับ (ตามเข็มนาฬิกา) จากโน้ตต่ำสุดขึ้นไป ยังโน้ตกลางๆ ของเปียโน ดังนั้นสายทั้งสอง ส่วนนี้จะวางในตำแหน่งแนวองศาเอียง เข้าหากัน ทำเกิดรูปทรงรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีผล ในการประหยัดพื้นที่และดูสวยงามมากขึ้น สำหรับกลุ่มสายที่ผลิตเสียงต่ำ (Bass Section) จะวางอยู่เหนือกลุ่มสาย Middle Section ในบางส่วนทั้งสาย (Strings) และ Keyboard จะวางในแนวระนาบขนานกับพื้นเปียโนที่ผลิตในยุค Victorian ทั้ง 3 ชนิดนี้จะเป็นเปียโนที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเกือบทั้งสิ้น
3. ยุค Modern (1900 จนถึงปัจจุบัน) เปียโนที่ผลิตหรือสร้างขึ้นในยุคใหม่นี้ได้มี การเลียนแบบการผลิตในยุค Victorian มาเกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนสัด รูปทรง โครงสร้าง หรือแม้แต่ชิ้นส่วนภายในของเปียโน ยกเว้นลวดลายหรือการแกะสลักภายนอกและวัสดุที่ใช้ผลิตเท่านั้นที่จะไม่เหมือนกับยุค Victorian จริงๆ เพราะวิทยาการสมัยใหม่ เจริญก้าวหน้าอย่างมาก มีการทดลองค้นคว้า และคำนวณตามแนวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเสียงจะใช้วัสดุที่คงทน มีรูป แบบและขนาดที่มาตรฐาน โครงสร้างที่แน่นอน ลดความฟุ่มเฟือยหรูหรา เปลี่ยนแบบเป็นเรียบ ง่าย มีการเขียนแบบ คำนวณสัดส่วนที่ชัดเจน แน่นอน เปียโนแต่ละยี่ห้อจะมีวิศวกรออกแบบ โดยเฉพาะ ดังนั้นแต่ละยี่ห้อจะมีการแข่งขันกัน ในเรื่องของแบบและรูปทรง หรือการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างกันนั้นน่าจะอยู่ที่ขนาด ความยาว ความกว้าง ความสูง ความหนา และการใช้วัสดุ เป็นส่วนประกอบเท่านั้น เปียโนในยุค Modern นี้ยังสามารถแบ่งได้ชัดเจนเป็น 2 ชนิดคือ 3.1 Grand Piano เป็นเปียโนที่มี ตำแหน่งของ Soundboard สาย และ Key วางในแนวระนาบขนานกับพื้น มีขนาดและชื่อ เรียกแตกต่างกันออกไปดังนี้ ขนาด 5 ฟุต 8 นิ้ว หรือ 173 เซนติเมตร หรือ เล็กกว่านี้ เรียกว่า Baby Grand ขนาด 5 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 178 เซนติเมตร เรียกว่า Living Room Grand ขนาด 6 ฟุต หรือ 183 เซนติเมตร เรียก ว่า Professional Grand ขนาด 6 ฟุต 4 นิ้ว หรือ 193 เซนติเมตร เรียกว่า Drawing Room Grand ขนาด 5 ฟุต 8 นิ้ว ถึง 6 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 203 - 208 เซนติเมตร เรียกว่า Parlour, Artist, Salon or Music Room Grand ขนาด 7 ฟุต 4 นิ้ว หรือ 224 เซนติเมตร เรียกว่า Half Concert or Semi Concert Grand ขนาด 8 ฟุต 11 นิ้ว หรือ 272 เซนติเมตร หรือ ใหญ่กว่า Concert or Orchestral Concert Grand
3.2 Vertical Grand Pianos เป็นเปียโน ที่ตำแหน่งของ Sound-board สาย วางในแนว ตั้งกับพื้น มีขนาดและชื่อเรียกตามลักษณะ ต่างๆ กำหนดเอาความสูงของเปียโนเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังนี้
3.2.1 Upright Pianos กำหนดเอา บริเวณ Action (อยู่ภายใน) ตั้งอยู่เหนือ Key-board โดยมีระยะความสูงจาก Keyboard โดยมีชิ้นส่วนที่เรียกว่า Stickers เป็น ตัวเชื่อมระหว่าง Key-board กับ Action ชิ้น ส่วนที่เรียกว่า Stickers นี้จะทำให้ Action อยู่ สูงกว่าปกติ ทำให้รูปทรงของเปียโนนี้สูง ดังนั้น สายของเปียโนชนิดนี้จะยาวกว่าชนิดอื่น Sound-board จะใหญ่และสูงตามไปด้วย เปียโน ชนิดนี้สามารถผลิตเสียงที่ดี ดังมากกว่าเปียโน ชนิดอื่นๆ
3.2.2 Console Pianos หรือบางที่เรียก ว่า Studio Upright เป็นเปียโนที่มีความสูง ขนาดกลาง สังเกตจาก Action จะพบว่าไม่มี Stickers เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Key-board กับ Action จะมีเพียง Captain Screw แทน จึง ทำให้ Action วางติดอยู่กับ Key-board เท่านั้น ดังนั้นส่วนที่เป็นสาย หรือ Soundboard จะไม่สูงเกินไป การผลิตเสียงจึงไม่ดัง มากเท่ากับ Upright Pianos
3.2.3 Spinet Pianos เป็นเปียโนที่มี ความสูงน้อยที่สุดในบรรดา Vertical Pianos ทั้งหมด หากสังเกต Action จะพบว่า นอกจาก ไม่มี Stickers แล้ว Action จะอยู่ต่ำกว่า Key-board บริษัทบางแห่งสามารถจะผลิต ส่วนที่เป็น Key-board ให้มีส่วนยื่นยาวและ ห้อยลงไปรองรับส่วนที่เรียกว่า Captain Screw ใต้ Action และมีบางบริษัทผลิต Stickers เหมือนกันแต่ให้ติดอยู่ด้านหลังของ Action และอ้อมกลับมาด้านหน้าอีกครั้งเพื่อ จะให้ต่อกับ Key-board ได้ ทำให้เกิดความยุ่ง ยากมากในการซ่อมแซม Action ดังนั้นทั้งสาย และ Sound-board จึงจำเป็นต้องสั้นมากที่สุด เพราะเปียโนมีส่วนสูงน้อยดังกล่าวแล้ว การ ผลิตเสียงจึงมีความกังวานน้อยตามไปด้วย

อาจสรุปได้ว่าเปียโนในสมัยใหม่แบ่งออก เป็น 2 ชนิด คือ Grand Piano และ Vertical Grand Piano โดยที่ Vertical Grand Piano ยังสามารถแบ่งออกตามลักษณะได้ 3 ลักษณะ คือ Upright, Console และ Spinet มีการ เรียกชื่อเปียโนหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งชื่อเหล่านั้น จะบ่งบอกลักษณะของขนาด หรือไม้ที่ใช้ทำเปียโน และการออกแบบตัวถังเปียโนมีหลาย ลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น Spinet, Console, Upright, Baby Grand, Half Concert Grand ฯลฯ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย มักจะ ตั้งชื่อเปียโนที่สร้างขึ้นอย่างสวยหรู โดยตั้งชื่อ ให้เกี่ยวข้องกับเปียโนชนิดที่ดีๆ ซึ่งอาจจะทำให้ ผู้คนที่พบเห็นเข้าใจผิดได้อย่างมาก เช่น คน ส่วนมากรู้ว่า Grand Piano ส่วนมากเป็น เครื่องดนตรีที่ดีกว่า Upright Piano อย่าง แน่นอน ดังนั้นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมัก จะตั้งชื่อ Vertical Grand Piano ที่ผลิตขึ้นว่า Upright Grand, Studio Grand, Inverted Grand ซึ่งการตั้งชื่อแบบนั้นจะทำให้คนจำนวน มากเกิดสับสนและเข้าใจผิดคิดว่า Piano เหล่า นั้นมีคุณภาพดีเท่ากับ Grand Piano ซึ่งเมื่อมี การทดสอบกันจริงๆ แล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็น ความจริงอย่างที่ได้โฆษณาไว้เลย แต่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหมาะสมตามลักษณะของตัวเปียโนเอ

by Sompong Wongdee Piano Technician


Grand Piano แบบต่างๆ Victorian Pianos Victorian Piano มีลักษณะดังนี้คือ ต้อง เป็นเปียโนที่ผลิตขึ้นในยุคโบราณ โดยการ ศึกษาปีที่ผลิต คือสร้างระหว่างปี 1850-1900 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของการสร้างเปียโนนในยุค นั้น นอกจากยุคนั้นวัสดุที่ใช้ส่วนต่างๆ ที่ ประกอบในเปียโนจะระบุไว้ให้ทราบ Victorian Upright หรือ Grand นั้นมีส่วนคล้ายเปียโนใน ยุคปัจจุบัน หรืออาจจะพูดได้ว่าเปียโนใน ปัจจุบันได้ลอกเลียนแบบจาก Victorian มา แต่ Plate จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนโครง ของ Action บางครั้งจะทำด้วยไม้แทนที่จะเป็น เหล็กหล่อ อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ทราบว่าเป็น Victorian Piano คือ Dowel capstan แทนที่ จะใช้ Stickers

Square Grand Square Grand มีลักษณะที่ แตกต่างจากเปียโนชนิดอื่นอๆ เป็น เปียโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ใน ส่วนของสายจะออกแบบกระจาย เหมือนพัด (Fan Shaped) ส่วน Pinblock และ Tuning Pins จะ ก ลับไปอยู่ด้านหลังของตัวถัง Soundboard จะลอยอยู่ระหว่าง Keybed กับสาย เพื่อจะเปิดโอกาส ให้ Hammer ได้ขึ้น-ลงคู่ขนานกับ Plate และ Bridge ตรงไปท้ายสุด ของเปียโน Keyboard จะมีขนาด เล็กมาก และเบากว่าเปียโนสมัยใหม่ Jack flange จะติดกับ Key ซึ่งจะ เรียงขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนถึง Whippen และ Dampers จะอยู่สูงสุด ซึ่งพัก ติดอยู่บนด้านหลังของ keys

ขนาดและการเรียกชื่อเปียโนชนิด Vertical Piano การวัดความสูงของเปียโน วัดจากพื้นขึ้นถึงสูงสุดของเปียโน ดังนี้ ขนาดชื่อของเปียโน 39 นิ้ว หรือ 99 เซนติเมตร และเล็กกว่าเรียกว่า Spinet
39-51 นิ้ว หรือ 99-130 เซนติเมตร เรียกว่า Console or Studio Upright
51 นิ้ว หรือ 130 เซนติเมตร และใหญ่กว่าเรียกว่า Upright

ขนาดและการเรียกชื่อเปียโนชนิด Grand Piano วัดจาก Key Slip ด้านหน้าสุด ถึงส่วนที่เป็นฝาปิดหลังสุด วัดในแนวราบกับพื้น ขนาด ชื่อของเปียโน 5 ฟุต 8 นิ้ว หรือ 173 เซนติเมตร หรือเล็กกว่าเรียกว่า Baby Grand
5 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 178 เซนติเมตรเรียกว่า Living Room Grand
6 ฟุต 4 นิ้ว หรือ 193 เซนติเมตรเรียกว่า Drawing Room Grand
6 ฟุต 8 นิ้ว - 6 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 203 - 208 เรียกว่าParlour, Artist, Salon or Music Room Grand
7 ฟุต 4 นิ้ว หรือ 224 เซนติเมตรเรียกว่า Half Concert or Semi Concert Grand
8 ฟุต 11 นิ้ว หรือ 272 เซนติเมตร หรือ ใหญ่เรียกว่า Concert or Orchestral Concert Grand
การเคลื่อนย้ายเปียโน

เมื่อเปียโน เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายการขนย้ายเปียโน ก็เกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นกัน แต่การขนย้ายเปียโนนั้น เนื่องจากมีน้ำหนักมากไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครต่อใครจะขนย้ายได้เอง เพราะถ้าไม่ใช่มืออาชีพแล้วขอแนะนำว่าอย่าเสี่ยงเลยนะครับ เพราะหากทำการเคลื่อนย้ายอย่างผิดวิธีและยกในท่าทางที่ไม่ถูกต้องเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงขณะทำการเคลื่อนย้ายอาจทำให้เปียโนของท่านเสียหายได้ เช่นเปียโน ของคุณจะเกิดการเซ็ทตัวอย่างรวดเร็วทำให้ระบบต่างๆของเปียโน เสียความสมดุลย์ จึงเป็นที่มาของคำว่า "เสียงเพี้ยน" เพื่อลดอัตราความเสี่ยงเหล่านี้เราจึงขอนำเสนอบริการขนย้ายเปียโน แบบครบวงจรถึงบ้านคุณซึ่ง จะช่วยให้คุณประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมขจัดปัญหาของอัตราความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายเปียโน ของคุณ IPiano Mover เราคือทีมงานมืออาชีพครบวงจรในเรื่องดนตรีมีบริการเคลื่อนย้ายเปียโนในราคาประหยัด,รวดเร็ว,ปลอดภัย สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ


<<<          >>>

สนใจติดต่อทีมงาน

ที่กรุงเทพติดต่อ คุณ ศร 081-910-3854 วิธีการชำระเงิน คลิกที่นี่
ที่ต่างจังหวัด(ภาคตะวันออก)ติดต่อ คุณ พิชญาน ดิษฐเวชชัย 087-134-7998, 083-784-6052

เปียโนมือสอง

อยากให้สินค้าของท่านขายดิบขายดีขาย24 ช.มไม่มีวันหยุดในราคาค่าโฆษณาสุดประหยัดในแบบที่ไม่เหมือนใครติดต่อ 081-910-3854 คุณศร.
ของเราแตกต่างจากที่อื่นตรงไหน คลิกอ่านที่นี่

องเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองทาเปียโนมือสองกทุนโเปียโนมือสองหนิเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองรมเเปียโนมือสองมสัมเปียโนมือสองเด็กแเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง พันธ์เปียโนมือสองสัมเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองสมาเปียโนมือสองและเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองเด็กเปียโนมือสองรมเปียโนมือสองกรเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสอง มนต์เปียโนมือสองยอดเปียโนมือสองพจน์เปียโนมือสองวรเปียโนมือสองนายเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองเตอเปียโนมือสองพิวร์เปียโนมือสองคอมเปียโนมือสองจอเปียโนมือสองจากเปียโนมือสอง สีเปียโนมือสองรังเปียโนมือสองซับเปียโนมือสองดูดเปียโนมือสองช่วยเปียโนมือสองเพชรเปียโนมือสองบองเปียโนมือสองกระเปียโนมือสองต้นเปียโนมือสองเร็งเปียโนมือสองมะเปียโนมือสอง ต้านเปียโนมือสองก่ำเปียโนมือสองมากเปียโนมือสองข้าวเปียโนมือสองยนเปียโนมือสองกาเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองพฤศเปียโนมือสอง30เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองวันเปียโนมือสอง แยกเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองaumเปียโนมือสองใหม่เปียโนมือสอง โดยเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองว่างเปียโนมือสองสว่างเปียโนมือสองแก้วเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองปทีปเปียโนมือสองกุลเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองธันเปียโนมือสอง คมเปียโนมือสองntsเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองม็อบเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองแกนเปียโนมือสองเป็นเปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองกาศเปียโนมือสองประเปียโนมือสอง สระเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองอิสระเปียโนมือสองธะเปียโนมือสองทธะเปียโนมือสองพุทธะเปียโนมือสองปู่เปียโนมือสองวเปียโนมือสองหลวงเปียโนมือสองmaiเปียโนมือสองsaเปียโนมือสอง Athi เปียโนมือสองสื่อเปียโนมือสองตามเปียโนมือสองนาเปียโนมือสองสนาเปียโนมือสองศาเปียโนมือสองทางเปียโนมือสอสารเปียโนมือสองข่าวเปียโนมือสองรวมเปียโนมือสองบาปเปียโนมือสอง มากเปียโนมือสองมันเปียโนมือสองเอง เปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองโกงเปียโนมือสองอย่าเปียโนมือสองVdoเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองเผาเปียโนมือสองมาเปียโนมือสอง ธาเปียโนมือสองศรัทเปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองตายเปียโนมือสองคนเปียโนมือสองศพเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองห้ามเปียโนมือสองnyเปียโนมือสอง jinเปียโนมือสอง yut เปียโนมือสองtaเปียโนมือสองpitเปียโนมือสองครับเปียโนมือสองบุญเปียโนมือสองทิศเปียโนมือสองอุเปียโนมือสองการเปียโนมือสองโอ๋เปียโนมือสองเนื้อเปียโนมือสองนุ่มเปียโนมือสอง จน์เปียโนมือสองกาญเปียโนมือสองศิเปียโนมือสองณัฐาเปียโนมือสองยาเปียโนมือสองเรื่องเปียโนมือสองศรุตเปียโนมือสองนิงเปียโนมือสองหนิงเปียโนมือสองตอบเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสอง จัดเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองไปเปียโนมือสองทางเปียโนมือสองเดินเปียโนมือสองพระเปียโนมือสองโลเปียโนมือสองสีเปียโนมือสองณฺณเปียโนมือสองจิ เปียโนมือสอง อาเปียโนมือสองษมเปียโนมือสองเกษมเปียโนมือสองพ่อเปียโนมือสองวงเปียโนมือสองหลเปียโนมือสองของเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสองมนต์เปียโนมือสองนิเปียโนมือสองหนดเปียโนมือสอง กิจเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองการเปียโนมือสองกำเปียโนมือสองหืเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองศิษฏ์เปียโนมือสองเอกเปียโนมือสองอัฐเปียโนมือสอง ไปเปียโนมือสองทั่ว เปียโนมือสองทานเปียโนมือสองแผ่เปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองฏกเปียโนมือสองปิเปียโนมือสองไตรเปียโนมือสองหนังเปียโนมือสองkot เปียโนมือสองngเปียโนมือสอง aloเปียโนมือสองขมิ้นเปียโนมือสองเขียวเปียโนมือสองชาเปียโนมือสองpriเปียโนมือสองvaเปียโนมือสองsuเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสอง ชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองรับเปียโนมือสองการเปียโนมือสองหนดเปียโนมือสองกำเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองsejเปียโนมือสองraเปียโนมือสอง noเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองลามเปียโนมือสองอิสเปียโนมือสองได้เปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองไทยเปียโนมือสองในเปียโนมือสองลายเปียโนมือสองทำเปียโนมือสอง919 เปียโนมือสอง aumเปียโนมือสองลาเปียโนมือสองปลาเปียโนมือสองANGเปียโนมือสองYANGเปียโนมือสองNONGเปียโนมือสองSAKเปียโนมือสองVEEเปียโนมือสองTAเปียโนมือสองข้อเปียโนมือสองศีลเปียโนมือสอง บบเปียโนมือสองระเปียโนมือสองแลรเปียโนมือสองดูเปียโนมือสองผู้เปียโนมือสองชะเปียโนมือสองคำเปียโนมือสองซานเปียโนมือสองทาร์เปียโนมือสองมะเปียโนมือสองธรรมะเปียโนมือสอง เม้งเปียโนมือสองรงค์ เปียโนมือสองณรงค์เปียโนมือสองชัยเปียโนมือสองษาเปียโนมือสองพรรเปียโนมือสองออกเปียโนมือสองวันเปียโนมือสองธรรมเปียโนมือสองดงเปียโนมือสองแสดงเปียโนมือสอง nkเปียโนมือสองtonnkเปียโนมือสองกัปเปียโนมือสองเรื่อง เปียโนมือสองถามเปียโนมือสองไหน เปียโนมือสองทู้เปียโนมือสองกระเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองถามเปียโนมือสองคำเปียโนมือสอง ครับ เปียโนมือสองตั้ง เปียโนมือสองไปเปียโนมือสองจะเปียโนมือสองว่าเปียโนมือสองรู้เปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองถามเปียโนมือสองสอบเปียโนมือสองขอเปียโนมือสองติ๊กเปียโนมือสอง กัปเปียโนมือสองbuaเปียโนมือสองจัดเปียโนมือสองเดินเปียโนมือสองทางเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองนคเปียโนมือสอง ธัมเปียโนมือสองดแเปียโนมือสองPMเปียโนมือสอง วัยกเปียโนมือสองดยเปียโนมือสองตยเปียโนมือสองศรุาเปียโนมือสองลเปียโนมือสองนเปียโนมือสองาชิกเปียโนมือสอวัดเปียโนมือสองชิกสัเปียโนมือสองจกเปียโนมือสองาคเปียโนมือสอง เวลเปียโนมือสองวมเปียโนมือสองนธันเปียโนมือสองแลเปียโนมือสองามเปียโนมือสองพันเปียโนมือสองวัดะเปียโนมือสองthipเปียโนมือสองorn เปียโนมือสองarpเปียโนมือสองถิโดเปียโนมือสอง
เวลเปียโนมือสองวมเปียโนมือสองนธันเปียโนมือสองแลเปียโนมือสองามเปียโนมือสองพันเปียโนมือสองวัดะเปียโนมือสองthipเปียโนมือสองorn เปียโนมือสองarpเปียโนมือสองถิโดเปียโนมือสอง องเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองทาเปียโนมือสองกทุนโเปียโนมือสองหนิเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองรมเเปียโนมือสองมสัมเปียโนมือสองเด็กแเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง พันธ์เปียโนมือสองสัมเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองสมาเปียโนมือสองและเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองเด็กเปียโนมือสองรมเปียโนมือสองกรเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสอง มนต์เปียโนมือสองยอดเปียโนมือสองพจน์เปียโนมือสองวรเปียโนมือสองนายเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองเตอเปียโนมือสองพิวร์เปียโนมือสองคอมเปียโนมือสองจอเปียโนมือสองจากเปียโนมือสอง สีเปียโนมือสองรังเปียโนมือสองซับเปียโนมือสองดูดเปียโนมือสองช่วยเปียโนมือสองเพชรเปียโนมือสองบองเปียโนมือสองกระเปียโนมือสองต้นเปียโนมือสองเร็งเปียโนมือสองมะเปียโนมือสอง ต้านเปียโนมือสองก่ำเปียโนมือสองมากเปียโนมือสองข้าวเปียโนมือสองยนเปียโนมือสองกาเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองพฤศเปียโนมือสอง30เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองวันเปียโนมือสอง แยกเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองaumเปียโนมือสองใหม่เปียโนมือสอง โดยเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองว่างเปียโนมือสองสว่างเปียโนมือสองแก้วเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองปทีปเปียโนมือสองกุลเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองธันเปียโนมือสอง คมเปียโนมือสองntsเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองม็อบเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองแกนเปียโนมือสองเป็นเปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองกาศเปียโนมือสองประเปียโนมือสอง สระเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองอิสระเปียโนมือสองธะเปียโนมือสองทธะเปียโนมือสองพุทธะเปียโนมือสองปู่เปียโนมือสองวเปียโนมือสองหลวงเปียโนมือสองmaiเปียโนมือสองsaเปียโนมือสอง Athi เปียโนมือสองสื่อเปียโนมือสองตามเปียโนมือสองนาเปียโนมือสองสนาเปียโนมือสองศาเปียโนมือสองทางเปียโนมือสอสารเปียโนมือสองข่าวเปียโนมือสองรวมเปียโนมือสองบาปเปียโนมือสอง มากเปียโนมือสองมันเปียโนมือสองเอง เปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองโกงเปียโนมือสองอย่าเปียโนมือสองVdoเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองเผาเปียโนมือสองมาเปียโนมือสอง ธาเปียโนมือสองศรัทเปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองตายเปียโนมือสองคนเปียโนมือสองศพเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองห้ามเปียโนมือสองnyเปียโนมือสอง jinเปียโนมือสอง yut เปียโนมือสองtaเปียโนมือสองpitเปียโนมือสองครับเปียโนมือสองบุญเปียโนมือสองทิศเปียโนมือสองอุเปียโนมือสองการเปียโนมือสองโอ๋เปียโนมือสองเนื้อเปียโนมือสองนุ่มเปียโนมือสอง จน์เปียโนมือสองกาญเปียโนมือสองศิเปียโนมือสองณัฐาเปียโนมือสองยาเปียโนมือสองเรื่องเปียโนมือสองศรุตเปียโนมือสองนิงเปียโนมือสองหนิงเปียโนมือสองตอบเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองกัปเปียโนมือสองbuaเปียโนมือสองจัดเปียโนมือสองเดินเปียโนมือสองทางเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองนคเปียโนมือสอง ธัมเปียโนมือสองดแเปียโนมือสองPMเปียโนมือสอง วัยกเปียโนมือสองดยเปียโนมือสองตยเปียโนมือสองศรุาเปียโนมือสองลเปียโนมือสองนเปียโนมือสองาชิกเปียโนมือสอวัดเปียโนมือสองชิกสัเปียโนมือสองจกเปียโนมือสองาคเปียโนมือสอง เวลเปียโนมือสองวมเปียโนมือสองนธันเปียโนมือสองแลเปียโนมือสองามเปียโนมือสองพันเปียโนมือสองวัดะเปียโนมือสองthipเปียโนมือสองorn เปียโนมือสองarpเปียโนมือสองถิโดเปียโนมือสอง องเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองะจำเปียโนมือสองทาเปียโนมือสองกทุนโเปียโนมือสองหนิเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองรมเเปียโนมือสองมสัมเปียโนมือสองเด็กแเปียโนมือสอง ผึเปียโนมือสองปึเปียโนมือสองทึเปียโนมือสองมึเปียโนมือสองฝึเปียโนมือสองฟึเปียโนมือสองหึเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองวึเปียโนมือสองงึเปียโนมือสอง พันธ์เปียโนมือสองสัมเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองสมาเปียโนมือสองและเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองเด็กเปียโนมือสองรมเปียโนมือสองกรเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสอง มนต์เปียโนมือสองยอดเปียโนมือสองพจน์เปียโนมือสองวรเปียโนมือสองนายเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองเตอเปียโนมือสองพิวร์เปียโนมือสองคอมเปียโนมือสองจอเปียโนมือสองจากเปียโนมือสอง สีเปียโนมือสองรังเปียโนมือสองซับเปียโนมือสองดูดเปียโนมือสองช่วยเปียโนมือสองเพชรเปียโนมือสองบองเปียโนมือสองกระเปียโนมือสองต้นเปียโนมือสองเร็งเปียโนมือสองมะเปียโนมือสอง ต้านเปียโนมือสองก่ำเปียโนมือสองมากเปียโนมือสองข้าวเปียโนมือสองยนเปียโนมือสองกาเปียโนมือสองจิเปียโนมือสองพฤศเปียโนมือสอง30เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองวันเปียโนมือสอง แยกเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสองชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองaumเปียโนมือสองใหม่เปียโนมือสอง โดยเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองว่างเปียโนมือสองสว่างเปียโนมือสองแก้วเปียโนมือสองทีปเปียโนมือสองปทีปเปียโนมือสองกุลเปียโนมือสองพิเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองธันเปียโนมือสอง คมเปียโนมือสองntsเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองชิกเปียโนมือสองม็อบเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองแกนเปียโนมือสองเป็นเปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองกาศเปียโนมือสองประเปียโนมือสอง สระเปียโนมือสองอิเปียโนมือสองอิสระเปียโนมือสองธะเปียโนมือสองทธะเปียโนมือสองพุทธะเปียโนมือสองปู่เปียโนมือสองวเปียโนมือสองหลวงเปียโนมือสองmaiเปียโนมือสองsaเปียโนมือสอง Athi เปียโนมือสองสื่อเปียโนมือสองตามเปียโนมือสองนาเปียโนมือสองสนาเปียโนมือสองศาเปียโนมือสองทางเปียโนมือสอสารเปียโนมือสองข่าวเปียโนมือสองรวมเปียโนมือสองบาปเปียโนมือสอง มากเปียโนมือสองมันเปียโนมือสองเอง เปียโนมือสองตัวเปียโนมือสองโกงเปียโนมือสองอย่าเปียโนมือสองVdoเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองเผาเปียโนมือสองมาเปียโนมือสอง ธาเปียโนมือสองศรัทเปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองที่เปียโนมือสองตายเปียโนมือสองคนเปียโนมือสองศพเปียโนมือสองนำเปียโนมือสองห้ามเปียโนมือสองnyเปียโนมือสอง jinเปียโนมือสอง yut เปียโนมือสองtaเปียโนมือสองpitเปียโนมือสองครับเปียโนมือสองบุญเปียโนมือสองทิศเปียโนมือสองอุเปียโนมือสองการเปียโนมือสองโอ๋เปียโนมือสองเนื้อเปียโนมือสองนุ่มเปียโนมือสอง จน์เปียโนมือสองกาญเปียโนมือสองศิเปียโนมือสองณัฐาเปียโนมือสองยาเปียโนมือสองเรื่องเปียโนมือสองศรุตเปียโนมือสองนิงเปียโนมือสองหนิงเปียโนมือสองตอบเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสอง จัดเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองไปเปียโนมือสองทางเปียโนมือสองเดินเปียโนมือสองพระเปียโนมือสองโลเปียโนมือสองสีเปียโนมือสองณฺณเปียโนมือสองจิ เปียโนมือสอง อาเปียโนมือสองษมเปียโนมือสองเกษมเปียโนมือสองพ่อเปียโนมือสองวงเปียโนมือสองหลเปียโนมือสองของเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสองมนต์เปียโนมือสองนิเปียโนมือสองหนดเปียโนมือสอง กิจเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองการเปียโนมือสองกำเปียโนมือสองหืเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองศิษฏ์เปียโนมือสองเอกเปียโนมือสองอัฐเปียโนมือสอง ไปเปียโนมือสองทั่ว เปียโนมือสองทานเปียโนมือสองแผ่เปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองฏกเปียโนมือสองปิเปียโนมือสองไตรเปียโนมือสองหนังเปียโนมือสองkot เปียโนมือสองngเปียโนมือสอง aloเปียโนมือสองขมิ้นเปียโนมือสองเขียวเปียโนมือสองชาเปียโนมือสองpriเปียโนมือสองvaเปียโนมือสองsuเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสอง ชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองรับเปียโนมือสองการเปียโนมือสองหนดเปียโนมือสองกำเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองsejเปียโนมือสองraเปียโนมือสอง noเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองลามเปียโนมือสองอิสเปียโนมือสองได้เปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองไทยเปียโนมือสองในเปียโนมือสองลายเปียโนมือสองทำเปียโนมือสอง919 เปียโนมือสอง aumเปียโนมือสองลาเปียโนมือสองปลาเปียโนมือสองANGเปียโนมือสองYANGเปียโนมือสองNONGเปียโนมือสองSAKเปียโนมือสองVEEเปียโนมือสองTAเปียโนมือสองข้อเปียโนมือสองศีลเปียโนมือสอง จัดเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองไปเปียโนมือสองทางเปียโนมือสองเดินเปียโนมือสองพระเปียโนมือสองโลเปียโนมือสองสีเปียโนมือสองณฺณเปียโนมือสองจิ เปียโนมือสอง อาเปียโนมือสองษมเปียโนมือสองเกษมเปียโนมือสองพ่อเปียโนมือสองวงเปียโนมือสองหลเปียโนมือสองของเปียโนมือสองนต์เปียโนมือสองมนต์เปียโนมือสองนิเปียโนมือสองหนดเปียโนมือสอง กิจเปียโนมือสองโดยเปียโนมือสองการเปียโนมือสองกำเปียโนมือสองหืเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวัดเปียโนมือสองแยกเปียโนมือสองศิษฏ์เปียโนมือสองเอกเปียโนมือสองอัฐเปียโนมือสอง ไปเปียโนมือสองทั่ว เปียโนมือสองทานเปียโนมือสองแผ่เปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองฏกเปียโนมือสองปิเปียโนมือสองไตรเปียโนมือสองหนังเปียโนมือสองkot เปียโนมือสองngเปียโนมือสอง aloเปียโนมือสองขมิ้นเปียโนมือสองเขียวเปียโนมือสองชาเปียโนมือสองpriเปียโนมือสองvaเปียโนมือสองsuเปียโนมือสองรุงเปียโนมือสองบำเปียโนมือสองทุนเปียโนมือสองกองเปียโนมือสอง ชีเปียโนมือสองบัญเปียโนมือสองกิจเปียโนมือสองรับเปียโนมือสองการเปียโนมือสองหนดเปียโนมือสองกำเปียโนมือสองกึเปียโนมือสองสึเปียโนมือสองsejเปียโนมือสองraเปียโนมือสอง noเปียโนมือสองClipเปียโนมือสองลามเปียโนมือสองอิสเปียโนมือสองได้เปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองไทยเปียโนมือสองในเปียโนมือสองลายเปียโนมือสองทำเปียโนมือสอง919 เปียโนมือสอง aumเปียโนมือสองลาเปียโนมือสองปลาเปียโนมือสองANGเปียโนมือสองYANGเปียโนมือสองNONGเปียโนมือสองSAKเปียโนมือสองVEEเปียโนมือสองTAเปียโนมือสองข้อเปียโนมือสองศีลเปียโนมือสอง บบเปียโนมือสองระเปียโนมือสองแลรเปียโนมือสองดูเปียโนมือสองผู้เปียโนมือสองชะเปียโนมือสองคำเปียโนมือสองซานเปียโนมือสองทาร์เปียโนมือสองมะเปียโนมือสองธรรมะเปียโนมือสอง เม้งเปียโนมือสองรงค์ เปียโนมือสองณรงค์เปียโนมือสองชัยเปียโนมือสองษาเปียโนมือสองพรรเปียโนมือสองออกเปียโนมือสองวันเปียโนมือสองธรรมเปียโนมือสองดงเปียโนมือสองแสดงเปียโนมือสอง nkเปียโนมือสองtonnkเปียโนมือสองกัปเปียโนมือสองเรื่อง เปียโนมือสองถามเปียโนมือสองไหน เปียโนมือสองทู้เปียโนมือสองกระเปียโนมือสองที่เปียโนมือสองถามเปียโนมือสองคำเปียโนมือสอง ครับ เปียโนมือสองตั้ง เปียโนมือสองไปเปียโนมือสองจะเปียโนมือสองว่าเปียโนมือสองรู้เปียโนมือสองไม่เปียโนมือสองถามเปียโนมือสองสอบเปียโนมือสองขอเปียโนมือสองติ๊กเปียโนมือสอง กัปเปียโนมือสองbuaเปียโนมือสองจัดเปียโนมือสองเดินเปียโนมือสองทางเปียโนมือสองสามเปียโนมือสองวาเปียโนมือสองนคเปียโนมือสอง ธัมเปียโนมือสองดแเปียโนมือสองPMเปียโนมือสอง วัยกเปียโนมือสองดยเปียโนมือสองตยเปียโนมือสองศรุาเปียโนมือสองลเปียโนมือสองนเปียโนมือสองาชิกเปียโนมือสอวัดเปียโนมือสองชิกสัเปียโนมือสองจกเปียโนมือสองาคเปียโนมือสอง

Copyright © เปียโนยามาฮ่ามือสอง Web since 1 July 2016 All Right Reserved